--
        

...

  ...

   k
   z
   z
   QQ
              

   ...

    ...